Jak se stát rybářem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena (v naší organizaci se přihláška podává na schůzi výboru každý první čtvrtek v měsíci nebo na prodeji povolenek, viz Výborové schůzePovolenky nebo Kalendář akcí. Přihlášky nových členů přijímáme do konce května.)
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. 
  • Otázky a test k procvičení lze najít na stránkách ČRS
  • Cena zápisného činí 500,- Kč, při přechodu z jiné organizace jen 250,- Kč. K získání povolenky je nutné splnit brigádnickou povinnost, viz brigády
Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí (viz Rybářský kroužek).

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Vydáváme celorepublikové, celosvazové povolenky a povolenky Severočeského územního svazu.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Více informací na stránkách ČRS