Rybářské zkoušky 2019

Ve dnech 5.1.2019, 9.2.2019 a 2.3.2019 (soboty) proběhnou v CVA (bývalá družina - Turpišova 407, 463 31 Chrastava) od 9:00 do 12:00 rybářské zkoušky. S sebou si prosím přineste 500,- Kč na zápisné. Před připuštěním k testu je nutno podat přihlášku k naší organizaci na schůzi výboru, která se koná každý první čtvrtek v měsíci od 17 hodin v kanceláři MO.

Jak se stát rybářem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena (v naší organizaci na schůzi výboru každý první čtvrtek v měsíci)
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Vydáváme celorepublikové, celosvazové povolenky a povolenky Severočeského územního svazu.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Více informací na stránkách ČRS