Jak se stát rybářem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena (v naší organizaci se přihláška podává na schůzi výboru každý první čtvrtek v měsíci nebo na prodeji povolenek, viz Výborové schůzePovolenky nebo Kalendář akcí. Přihlášky nových členů přijímáme do konce května.)
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. 
  • Otázky a test k procvičení lze najít na stránkách ČRS
  • Cena zápisného činí 500,- Kč, při přechodu z jiné organizace jen 250,- Kč. K získání povolenky je nutné splnit brigádnickou povinnost, viz brigády
  • S sebou si přineste fotografii ve formátu na průkaz (3,5 x 4,5 cm) pro umístění do členské legitimace

Rybářské zkoušky 2024

    - v budově Bételu v Chrastavě (Bezručova 503, Chrastava, vchod zezadu)

6.1.2024 (sobota) od 9:00 do 12:00

10.2.2024 (sobota) od 9:00 do 12:00

23.3.2024 (sobota) od 9:00 do 12:00

S sebou si prosím přineste 500,- Kč na zápisné. Před připuštěním k testu je nutno podat přihlášku (možno vytisknout a vyplnit předem, nebo vyplnit až na místě) k naší organizaci na schůzi výboru, která se koná každý první čtvrtek v měsíci od 17:00 hodin v budově Bételu nebo na prodeji povolenek, viz Povolenky nebo kalendář akcí.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí (viz Rybářský kroužek).

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Vydáváme celorepublikové, celosvazové povolenky a povolenky Severočeského územního svazu.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Více informací na stránkách ČRS


Vytvořte si webové stránky zdarma!