Příští výroční členská schůze se koná 16.března 2019 od 17 hod. v restauraci U Komína

Zápisy z členských schůzí