Výroční členská schůze se koná 4.9.2021 od 9:00 v restauraci U Komína, pokud to pandemická situace dovolí

Zápisy z členských schůzí