Příští schůze výboru se koná 2.4.2020 v kanceláři MO, Družstevní ulice od 17 hodin.