Příští schůze výboru se koná 7.března 2019 od 17 hod. v kanceláři MO, Družstevní ul. 107, přízemí