Příští schůze výboru se koná 3.10.2019 v kanceláři MO, Družstevní ulice od 17 hodin.