Příští schůze výboru se koná 7.11.2019 v kanceláři MO, Družstevní ulice od 17 hodin.