Příští schůze výboru se koná dne 2.5.2019 v kanceláři MO od 17 hodin.