Zápis z výborové schůze konané dne 1.2.2024 v Komunitním centru Bétel

03.02.2024

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Jorka R., Souček M., Pavlík R., Chládek J.
Omluveni: Kohlík J., Skála Z.

Noví členové: Rambousek D., Novotná I., Bartoš J., Konečný M., Stankovič D., Repčák A., Louda J., Kubla M., Kolomiiets A.
            pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 Přijati

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - výbor MO schválil požadavky MO Chrastava na úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva na vodách SÚS, které na základě pověření zpracoval místopředseda MO p. Jorka
            - předseda MO p. Kasal zhodnotil první velký prodej povolenek v novém informačním systému RIS
            - na SÚS byl zaslán Výkaz o činnosti MO Chrastava
            - na Město Chrastava byla podána žádost o dotace na činnost dětského rybářského kroužku a vybavení rybářské stráže v celkové výši 35.000,-Kč

    4. Rybářský kroužek
            - vedení rybářského kroužku připravuje exkurzi na sádky v Dolánkách, kde budou děti seznámeny s umělým výtěrem lipana
            - v neděli 11.2.2024 proběhne ve sportovní hale trénink dětí v RT
            - přednášku na téma plavaná připravuje vedení kroužku spolu s panem Petráčkem, reprezentantem ČR v plavané

    5. Rybářská stráž
            - vedoucí RS informoval výbor MO o chystaném setkání vedoucích a členů RS z okolních organizací

    6. Rybářské závody
            - jarní rybářské závody pro děti a dospělé proběhnou v sobotu 25.5.2024 na rybníku Luční
            - podzimní rybářské závody pouze pro děti z rybářského kroužku proběhnou v sobotu 21.9.2024 na rybníku Luční

Oprava termínu VČS
    Výroční členská schůze se koná v neděli 17.3.2024 od 10.00 v restauraci U Pavla na Střeleckém Vrchu.

Úkoly do příští výborové schůze:
     - nebyly zadány

Příští schůze se koná 7.3.2024 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!