Rybářský kroužek

Přesné a aktuální informace o kroužku naleznete na FB stránkách

Vedoucí kroužku: Jan Knobloch - +420 601 586 361

Ohlédnutí za mladými rybáři

Ke konci roku je čas na bilanci činnosti mladých rybářů. Podle statistiky jsme s mladými rybáři strávili 16 schůzek v klubovně, 2 schůzky v tělocvičně a 13 v přírodě. Dále jsme se účastnili 9 závodů. Z toho dva závody jsme pořádali. Společně jsme strávili tři dny na rybářském pobytu, a na výletu mladých rybářů do Třeboně.

Krom suché statistiky si to dovolím trochu okomentovat. V zimě jsme se zúčastnili několika halových závodů v rybolovné technice. Přínosem bylo, že s námi začaly jezdit i další děti. Vyzkoušely si nové závody, nové zkušenosti. Rybolovnou techniku jsme zdokonalili na setkání talentované mládeže. Naučili jsme se základy disciplíny muška - skish. Tam jsme se také domluvili na speciálních trénincích, jako přípravu na Zlatou udici. Tato příprava se vyplatila. V územním kole, v kategorii družstev jsme získali třetí místo (ze sedmi týmů). Do celostátního kola Zlaté udice nakonec postoupily Tereza Richterová a Anna Kasalová. Svým výkonem pomohly severočeskému družstvu k získání prvního místa. Pro naši chrastavskou organizaci to je historický úspěch.

V květnu jsme také uspořádali tradiční rybářské závody. Setkání velkých i malých rybářů. Na těchto tradičních závodech si mohou rybolov vyzkoušet i malí zájemci, kteří zatím nerybařili. Byli jsme rádi, že na tyto závody přijeli rybáři z Liberce, Hrádku nad Nisou, České Lípy a nebo Štětí. Na oplátku jsme se zúčastnili my závodů pořádaných v Hrádku, nebo ve Štětí.

Těsně před prázdninami jsme vyjeli s dětmi na víkendový pobyt k řece Ohři. Tam jsme strávili čas rybolovem, hrami a soutěžemi.

Po prázdninách jsme začali několika závody: v Hrádku nad Nisou, u nás v Chrastavě a ve Štětí. Při pravidelných schůzkách jsme se scházeli na rybníku Čtverec (Střelecký Vrch). Potěšila mě účast dětí při čištění koryta řeky Jeřice, tu zorganizoval Zdeněk Skála s pomocí města Chrastavy.

Nyní - v zimním období nastává čas ke zdokonalování dovedností jako vázání háčků, vytváření montáží na plavanou, feeder, .... Čas také věnujeme zdokonalení znalostí rybářského řádu nebo přípravě nejmladších rybářů na zkoušky pro získání prvního rybářského lístku.

Doufám, že v příštím roce se nám podaří s dětmi navázat na současnou činnost a udržet současný rozsah aktivit.

Jsem rád, že město Chrastava přispívá na provoz našeho kroužku a má zásluhu na úspěchu našich dětí. V letošním roce jsme prostředky použili na zajištění dětských závodů a rybářského pobytu. Dále bych rád poděkoval i ostatním, kteří nás podporují a pomáhají nám. Nebo nám jenom fandí.

Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava

Vytvořte si webové stránky zdarma!