Zápis z výborové schůze konané dne 7.12.2023 v Komunitním centru Bétel

08.12.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Souček M., Chládek J., Pavlík R.
Omluveni: Novotný M.

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - výbor MO schválil příkaz k inventarizaci majetku organizace
            - fyzická inventura majetku bude provedena do 31.12.2023, dokladová inventura do 31.1.2024

    4. Rybářský kroužek
            - děti z rybářského kroužku pojedou na exkurzi do rybích sádek v Dolánkách
            - v sobotu 2.12.2023 proběhl trénink v RT ve sportovní hale v Chrastavě
            - 16.12.2023 se děti zúčastní závodů v RT v Jablonci nad Nisou

    5. Rybářská stráž
            - člen RS odebral další povolenku k lovu za vážné porušení Rybářského řádu

    6. Hospodářské prověrky
            - p. Kohlík se zúčastnil hospodářských prověrek Hrádku nad Nisou
            - výbor MO podá žádost na stanovení horní míry kapra na našich revírech
            - v příštím roce dojde ke změně systému distribuce pstruha duhového do našich sportovních vod

    7. Brigády
            - jednotlivými desítkáři byly předány ke zpracování seznamy členů s odpracovanými brigádnickými hodinami

    8. Termíny výběrů a prodejů povolenek
            - vracení povolenek: 12.12.2023, 19.12.2023 16.00 - 18.00
                                              6.1.2024 9.00-12.00
                                              16.1.2024 16.00-18.00
            - prodeje povolenek: 12.12.2023, 19.12.2023 16.00-18.00
                                               6.1.2024, 10.2.2024, 23.3.2024 9.00-12.00

Výroční členská schůze se koná 16.3.2024 od 10.00 v restauraci U Pavla na Střeleckém Vrchu.

Úkoly do příští výborové schůze:
    - nebyly zadány

Příští schůze se koná 4.1.2024 od 17.00 v restauraci U Pavla.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!