Zápis z výborové schůze konané dne 7.3.2024 v Komunitním centru Bétel

17.03.2024

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Chládek J., Skála Z., Souček M., Pavlík R.
Omluveni: Novotný M.

Noví členové: Klareová L., Klare A., Albrechtová K., Plíšek O., Plíšková M., Hladký T., Loudová A., Panchartek P., Janeček F.,                    Šťastný M., Uhrin J.
                               Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program:
     1. Úkoly z minulé schůze
           - průběžně plněny

     2. Došlá pošta
            - předána adresátům

     3. Administrativa
            - výbor MO projednal navrhované změny – jednotný členský příspěvek, zrušení brigádnické povinnosti, sdružení MP a P povolenek. Výstup z jednání bude součástí materiálů na výroční členskou schůzi.

     4. Brigády
            - připravuje se brigáda na údržbě rybníka Luční – organizuje pan Chládek

     5. Rybářský kroužek
            - 2.3. se členové rybářského kroužku zúčastnili závodů v RT v Košťálově
            - 9.3. organizují členové našeho ryb. kroužku závody v RT ve sportovní hale v Chrastavě

     6. Rybářská stráž
            - po zimním období opět začaly kontroly RS na našich revírech. Prozatím bez přestupků.
            - v březnu nebo dubnu se uskuteční setkání vedoucích rybářské stráže

     7. Výroční členská schůze
            - 17.3.2024 v 10.00 se uskuteční v restauraci U Pavla výroční členská schůze
            - předseda MO p. Kasal srdečně pozval všechny členy výboru na VČS a současně seznámil členy výboru s programem VČS

Úkoly do příští výborové schůze:
     - nebyly zadány

Příští schůze se koná 4.4.2024 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!