Zápis z výborové schůze konané dne 4.1.2024 v restauraci U Pavla

05.01.2024

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Souček M., Pavlík R.
Omluveni:

Noví členové: Trgiňa M., Horna L., Dufek Z., Vík M., Ciprián M., Kazdová R., Polívka P.
                              pro: 7    proti: 0     zdržel se: 0     Přijati

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - výbor MO projednal návrh rozpočtu na rok 2024
            - účetní předložil zprávu o provedení fyzické inventury - schváleno výborem MO

    4. Rybářský kroužek
            - vedoucí rybářského kroužku uspořádali pro děti vánoční besídku a rozloučení s rokem 2023
            - v sobotu 13.1.2024 se děti zúčastní závodů v RT v Frýdlantě v Čechách

    5. Rybářská stráž
            - vedoucí RS shrnul činnost za rok 2023 a nastínil plány na rok 2024

    6. Oprava nádrže Oko
            - dle informací z Městského úřadu oprava nádrže Oko započne během jara letošního roku

    Oprava termínu VČS
        Výroční členská schůze se koná v neděli 17.3.2024 od 10.00 v restauraci U Pavla na Střeleckém Vrchu.

Úkoly do příští výborové schůze:
    - zpracovat podklady k žádosti na SÚS (horní míra kapra, hájení bílé ryby, změna pravidel, ...) p. Jorka

Příští schůze se koná 1.2.2024 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!