Zápis z výborové schůze konané dne 2.5.2024 v Komunitním centru Bétel

06.05.2024

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jörka R., Souček M., Pavlík R., Skála Z., Chládek J.
Omluveni: Novotný M.
Noví členové: Uhlířová K., Albrechtová V., Albrecht T., Repčáková P.
            Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - na Finanční úřad bylo odesláno daňové přiznání za rok 2023
            - do spolkového rejstříku byla odeslána účetní uzávěrka za rok 2023

    4. Brigády
            - v květnu posekat kolem rybníků na Střeleckém Vrchu
            - před závody posekat břehy a parkoviště na rybníků Luční
            - nutná oprava elektroinstalace na přívěsném vozíku – zajistí p. Kohlík

    5. Rybářský kroužek
            - děti spolu s vedoucími se zúčastnily slovení chovného rybníka ve Stráži nad Nisou
            - 10. - 12.5. se členové kroužku zúčastní závodu Zlaté udice, které letos pořádá MO Teplice

    6. Rybářská stráž
            - od května probíhají společné kontroly revírů s příslušníky Městské policie Chrastava

    Poslední termín prodeje povolenek bude 11.6.2024 od 16.30 - 18.00 v Komunitním centru Bétel.

Úkoly do příští výborové schůze:
    - sekání kolem revírů na Střeleckém Vrchu a rybníku Luční – p. Chládek
    - oprava elektroinstalace na přívěsném vozíku - p. Kohlík

Příští schůze se koná 6.6.2024 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!