Zápis z výborové schůze konané dne 4.4.2024 v Komunitním centru Bétel

14.04.2024

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Kohlík J., Souček M., Pavlík R.
Omluveni: Novotný M., Skála Z., Chládek J.
Hosté: Trčka P.

Noví členové: Doležal R., Bučková H., Blažek M., Polák P., Kinský O., Schejbal J., Zeman P., Šašinka F.
                Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - p. Kasal informoval výbor MO o průběhu setkání s hospodářem SÚS p. Jelínkem a hospodářem MO Liberec p. Krupičkou ve věci změny bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z.s., MO Chrastava

    4. MVE Bílý Kostel
            - monitorujeme stav vody na jezu u MVE v Bílém Kostele, z důvodu neustálého nedodržování minimálního průtoku v řece byla kontaktována Inspekce životního prostředí

    5. Rybářský kroužek
            - 27.4. se členové rybářského kroužku zúčastní, na pozvání hospodáře MO Liberec, slovení chovného rybníka ve Stráži nad Nisou
            - 13.4. se p. Knobloch zúčastní školení vedoucích rybářských kroužků
            - od dubna budou v případě pěkného počasí schůzky rybářského kroužku probíhat u rybníků nebo na hřišti

    6. Rybářská stráž
            - členové RS se zúčastnili setkání členů RS Severočeského územního svazu

Úkoly do příští výborové schůze:
    - nebyly zadány

Příští schůze se koná 2.5.2024 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!