Zápis z výborové schůze konané dne 4.5.2023 v komunitním centru Bétel

21.05.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Chládek J.
Omluveni: Novotný M., Souček M., Pavlík R., Skála Z.

Program:

    1. Přijetí nových členů
            - Bugri R., Šámal R., Albrechtová K., Antoš O., Lexa J., Weber V., Trakal M., Cimrman T., Šťastný M., Šťastná T.
                       Přijati Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

    2. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    3. Došlá pošta
            - předána adresátům

    4. Administrativa
            - budeme podávat žádost o dotace, které vypsalo MŠMT

    5. Brigády
            - rybniční referent p. Chládek rozdělil práci kolem sportovních revírů, v první řadě jde o údržbu rybníka Luční před závody

    6. Rybářský kroužek
            - víkendová akce ve Štětí proběhne v termínu od 23.6. do 25.6.2023 – bližší informace obdrží rodiče do konce května

    7. Rybářská stráž
            - vedoucí RS p. Jorka byl na dozoru při vysazování ryb do sportovních revírů ve Frýdlantu v Čechách

Úkoly do příští výborové schůze:
            - nebyly zadány

Příští schůze se koná 1.6.2023 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!