Zápis z výborové schůze konané dne 6.4.2023 v restauraci U Pavla

21.04.2023


Přítomni:
Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Jorka R., Souček M., Chládek J., Pavlík R.
Omluveni: Novotný M.

Program:
    1. Přijetí nových členů
        - Salák M., Salák J., Kodet F., Šena J., Kolomiiets A., Purčarean R., Zummer T., Chornenkyi A.
                  Přijati Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

    2. Úkoly z minulé schůze
        - průběžně plněny

    3. Došlá pošta
        - předána adresátům

    4. Administrativa
        - do SÚS Ústí n. L. byla zaplacena zálohová faktura za povolenky a členské známky
        - na Finanční úřad bylo odesláno daňové přiznání za rok 2022
        - do spolkového rejstříku byla odeslána účetní uzávěrka za rok 2022

    5. Zvolení rybničního a účetního
        - na návrh předsedy p. Kasala výbor MO zvolil do funkce rybničního referenta pana Chládka a do funkce účetního pana Pavlíka
                  Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

    6. Rybářský kroužek
        - 19.3.2023 děti spolu s vedoucími kroužku vysadily plůdek pstruha obecného do Lučního potoka
        - 15.4.2023 proběhne školení vedoucích rybářských kroužků, zúčastní se p. Knobloch

    7. Rybářská stráž
        - zvýšit aktivitu v období zahájení lovecké sezony na pstruhových revírech

Úkoly do příští výborové schůze:
        - nebyly zadány

Příští schůze se koná 4.5.2023 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!