Zápis z výborové schůze konané dne 1.6.2023 v Komunitním centru Bétel

12.06.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Chládek J., Skála Z., Souček M.,
Omluveni: Novotný M., Pavlík R.

Program:

    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - proběhla kontrola z MŠMT týkající se čerpání dotací pro dětský rybářský kroužek – bez připomínek

    4. Brigády
            - stále pokračují brigády na našich revírech – sekání trávy, výřezy náletů – organizuje pan Chládek
            - péči o nástěnku u pošty převzala p. Chalupová

    5. Rybářský kroužek
            - družstvo složené z členů našeho rybářského kroužku úspěšně reprezentovalo naši organizaci v krajském kole Zlaté udice – umístili se na stupních vítězů v několika kategoriích a dva členové postoupili do národního kola – více informací naleznete na stránkách SÚS Ústí nad Labem

    6. Rybářská stráž
            - pan Trčka úspěšně složil zkoušky na člena rybářské stráže

Úkoly do příští výborové schůze:
    - nebyly zadány

Příští schůze se koná 7.9.2023 od 17.30 v Komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!