Zápis z výborové schůze konané dne 2.11.2023 v komunitním centru Bétel

04.11.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Kohlík J., Jorka R., Souček M., Chládek J., Novotný M.
Omluveni: Skála Z.

Program:

    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Administrativa
            - byla sepsána zpráva o přetrvávajících problémech s MVE na Lužické Nise v Bílém Kostele a odeslána na Inspekci ŽP a MML odbor Životního prostředí
            - byly zpracovány a odeslány podklady k žádosti o dotace na MŠMT
            - byly provedeny revize bateriových agregátů

    4. Zpráva čistotáře vod
            - v letních měsících byly průběžně a opakovaně prováděny kontroly čistoty vod na Mlýnici, Lučním, Hlubině a Jeřici - všechny odebrané vzorky byly v pořádku
            - řeka Nisa je stále znečišťována, pravděpodobně z průmyslových objektů na jejím břehu v části obce Barandov. K úhynu ryb však naštěstí nedošlo

    5. Rybářský kroužek
            - 11.11.2023 se děti zúčastní halových závodů v RT v MO Most
            - 9.12.2023 proběhne exkurze v rybářských sádkách v Dolánkách u Turnova

    6. Rybářská stráž
            - objednané uniformy rybářské stráže byly vyúčtovány a předány členům RS

    7. Hospodářské prověrky
            - p. Kohlík se zúčastní hospodářských prověrek, které se uskuteční 24.11.2023 v MO Hrádek nad Nisou

    8. Brigády
            - stále probíhají podzimní brigády na našich chovných a sportovních revírech. Účast členů je mizivá, vše zajišťuje několik, stále stejných jedinců.

Úkoly do příští výborové schůze:
    - nebyly zadány

Příští schůze se koná 7.12.2023 od 17.00 v restauraci U Pavla.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!