Příští schůze výboru se koná 5.9.2019 v kanceláři MO od 17 hodin.