Zápis z výborové schůze konané dne 2.2.2023 v komunitním centru Bétel

27.02.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Jorka R., Souček M., Pavlík R.
Omluveni: Novotný M., Trnka J., Binarová D.
Hosté: Chládek J.

Program:
   1. Přijetí nových členů
         - Klare D., Kuhn K., Budský I., Maaz F., Mašek D., Mašková S.
                Přijati Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

   2. Úkoly z minulé schůze
         - novým vedoucím rybářského kroužky byl jmenován pan Knobloch (+420 601 586 361)
                Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
         - majetek rybářského kroužku byl protokolárně převeden na nového vedoucího rybářského kroužku

   3. Došlá pošta
         - předána adresátům

   4. Jednání se zástupci AOP
         - p. Kasal seznámil členy výboru s jednáním se zástupci AOP o úpravách kolem rybníka Písečák (rozšíření cest, terénní úpravy okolí, ...)

   5. Dotace
         - byly odeslány žádosti o dotace na provoz rybářského kroužku na MěÚ Chrastava a na SÚS Ústí nad Labem

   6. Rybářský kroužek
         - komunikace s rodiči bude probíhat nově i přes WhatsApp

   7. Pojistná smlouva
         - byla vypovězena pojistná smlouva s Kooperativou, budeme uzavírat novou s rozšířením o pojištění skladu materiálu v Polní ulici - zařizuje p. Pavlík

   8. Rybářská stráž
         - vedoucí RS p. Jorka vyhotovil nové tabulky kontrol pro rok 2023
         - dle nařízení Krajského úřadu bude muset každý člen RS absolvovat zdravotní prohlídku

   9. Školení elektrorybářů
         - p. Knobloch odeslal seznam členů na školení elektrorybářů

   10. Oprava rybníka OKO
         - p. Skála informoval členy výboru o postupu Městského úřadu Chrastava v chystané opravě rybníka Oko

Úkoly do příští výborové schůze:
         - připravit podklady na výroční schůzi (12.3.2023)

Příští schůze se koná 2.3.2023 od 17.30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!