Zápis z výborové schůze konané dne 2.3.2023 v komunitním centru Bétel

12.03.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Jorka R., Souček M.
Omluveni: Novotný M., Trnka J., Binarová D., Pavlík R.
Hosté: Chládek J., Trčka

Program:
    1. Přijetí nových členů
            - Richter M., Richterová J., Havlíček V., Frank B., Neušl J.
                   Přijati Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

    2. Úkoly z minulé schůze
           - průběžně plněny

    3. Došlá pošta
           - předána adresátům

    4. Nový člen RS
           - host p. Trčka je nový uchazeč na pozici člena RS

    5. Výroční členská schůze
           - výbor MO projednal program a příspěvky členů na výroční členskou schůzi

    6. Rybářský kroužek
           - 18.3.2023 se uskuteční halové závody v RT ve sportovní hale v Chrastavě
           - na 23.-25.6.2023 je naplánován víkendový pobyt rybářského kroužku ve Štětí

    7. Rybářská stráž
           - vedoucí RS p. Jorka ve spolupráci s SÚS Ústí a Magistrátem města Liberec aktualizoval seznam členů RS

Úkoly do příští výborové schůze:
           - nebyly zadány

Příští schůze se koná 6.4.2023 od 17.30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!