Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Chrastava ze dne 7.3.2020

17.03.2020

Usnesení VČS ČRS, z.s. místní organizace Chrastava ze dne 7.3.2020:

VČS schvaluje:
   - změnu složení členů výboru MO po rezignaci p. Jelínka, Formánkové, Bočka  
   - zprávu o činnosti MO za rok 2019
   - zprávu hospodáře MO - výsledky hospodaření za uplynulé období
   - zprávu účetního, účetní uzávěrku za rok 2019
   - rozpočet MO na rok 2020

VČS bere na vědomí:
   - zprávu předsedy dozorčí a revizní komise za r.2019
   - změnu členů dozorčí komise MO po rezignaci p. Bočka a úmrtí p. Kubína

VČS volí:
   - předsedu: Kasal Josef
   - jednatele: Seibert Marcel
   - dozorčí komisi: Pavlík Roman, Švec Radovan, stávající člen p. Kakač Jiří
   - hospodáře: Kohlík Jiří
   - členy výboru: Skála Zdeněk, Trnka Jan
   - vedoucí RS: Jörka Roman

VČS ukládá:
   - přijímat nové členy do konce měsíce května
   - pravidelně po schůzi výboru vyvěšovat informace do vývěsní skříňky a na IT stránky
   - zajistit uspořádání rybářských závodů

VČS ukládá členům MO:
   1/ před i po chytání udržovat pořádek v okolí vodní plochy
   2/ využít tel.číslo desítkáře nebo hospodáře - vývěska, IT stránky MO- zájem o brigády
   3/ řádně vyplňovat úlovkové lístky,

Usnesení bylo schváleno bez protinávrhu - doplnění.
   Pro: 54 členů proti: 0 zdržel se: 0

Předseda návrhové komise: Munzar Karel
Členové návrhové komise: Binarová Dana, Kohlík Jiří

Za MO ČRS Chrastava
Formánková Hana

Vytvořte si webové stránky zdarma!