Výborová schůze ze dne 1.listopadu 2018

02.11.2018

Zápis schůze výboru MO ČRS ze dne 1.11.2018:

Přítomni: p. Seibert, Kasal, Jelínek, Knobloch, Souček, Formánková, Kohlík, Munzar,                             Novotný
Omluveni: p. Binarová

Program: 1/ došlá pošta
                2/ delegáti na konferenci
                3/ vracení povolenek
                4/ inventarizace majetku
                5/ změna desítkáře

ad1 - s došlou poštou nás seznámil p. Seibert

ad2 - Územní konference v Ústí n. Labem se zúčastní p. Seibert a Kasal (17.11.2018)

ad3 - v kanceláři MO (Družstevní ul.) budou vybírány POVOLENKY (řádně vyplněné)
         8.12., 15.12., a 22.12.2018 vždy od 9-11 hod
         V LEDNU 2019 - 5.1. v CVA (bývalá družina - Turpišova 407, 463 31 Chrastava) 9-12                 hodin vracení a prodej
                                     12.1. kancelář MO 9-12 hod
                                     14.1. kancelář MO 14,30-16 hod
                                     15.1. kancelář MO 14,30-16,30 hod.
          Od 16.ledna domluvit s p. Kohlíkem!!
          ÚNOR 2019 -9.2. v CVA 9-12 hod. prodej
          BŘEZEN 2.3. v CVA 9-12 hod. prodej

ad4 - účetní navrhl termín řádné inventury k 31.12.2018, byla ustanovena inventarizační
          komise (předseda podá zprávu o výsledcích), výbor odsouhlasil příkaz k inventarizaci

ad5 - pro zaneprázdnění opouští práci desítkáře p. Souček, nahradí ho p. Knobloch

Příští schůze výboru se koná 6.12.2018 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková,jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!