Výborová schůze ze dne 1.února 2018

07.02.2018

Zápis schůze výboru ze dne 1.2.2018:

Přítomni: p. Jelínek, Seibert, Kasal, Souček, Knobloch, Kohlík, Munzar, Formánková
Omluveni: p. Novotný, Čeněk

Program: 1/ došlá pošta
               2/ rybářský kroužek
               3/ noví členové
               4/ změna účtu

ad1 - došlou poštu předal p. Seibert
ad2 - výbor rozhodl o změně vedoucího rybářského kroužku - pana Čeňka nahradila paní                 Binarová Dana
ad 3 - noví členové:
             Neumann Marek, Maděrová Hana, Vrátný Miroslav              pro:8 proti:0 zdržel se:0
             Fajta Filip, Patka Pavel, Jakubec David, Hartman Jaroslav   pro:8 proti:0 zdržel se:0
             Kasal Aleš, Chládek Jan, Fešár Jan                                       pro:8 proti:0 zdržel se:0
ad4 - p. Kasal byl pověřen jednáním o změně účtu - přechod do jiné banky

Příští schůze výboru se koná dne 1.3.2018 od 17 hodin v kanceláři MO v Družstevní ulici.

Za výbor MO zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!