Výborová schůze ze dne 2.května 2019

03.05.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 2.5.2019:

Přítomni: p. Kasal, Seibert, Binarová, Souček, Novotný, Kohlík, Munzar, Formánková, Jelínek
Omluven: p. Knobloch
Hosté: p. Jorka, Fořt, Skála

Program schůze: 1/ došlá pošta
                             2/ dětské závody v rybolovné technice
                             3/ zkouška čistoty vody
                             4/ ryb. závody na rybníku Luční

ad1 - s došlou poštou nás seznámil p. Seibert

ad2 - náš rybářský kroužek se bude účastnit závodů v RT:
          11.5. v Bílině, 18.5. v Hrádku nad Nisou a 30.5. - 2.6. v Bílině (Zlatá udice)

ad3 - p. Novotný provedl zkoušku čistoty vody: zjistil plísňové onemocnění násadových
         kaprů

ad4 - rozdělování úkolů na ryb. závodech

Příští schůze výboru se koná 6.6.2019 v kanceláři MO v Družstevní ul.

Za výbor MO zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!