Výborová schůze ze dne 2.ledna 2020

05.01.2020

Zápis schůze výboru MO ze dne 2.1.2020:

Přítomni: p. Seibert, Kasal, Kohlík, Jörka, Binarová, Munzar, Souček, Knobloch, Skála
Omluveni: p. Formánková, Jelínek, Novotný
Hosté: p. Trnka

Program: 1/ došlá pošta
                2/ inventury
                3/ nový ekonom
                4/ Vedení účetnictví
                5/ Cloudové úložiště
                6/ Poslední termíny pro vracení povolenek
                7/ Výroční členská schůze
                8/ Rybářský kroužek

ad 1 - došlá pošta byla předána adresátům - o. Seibert

ad 2 - během měsíce prosince byly provedeny inventury DHM, DNM, pokladen, cenin a nedokončené
           výroby
         - zprávu zpracoval a předal předseda dozorčí komise p. Pavlík

ad 3 - byl představen nový ekonom p. Trnka

ad 4 - pro vedení účetnictví byla oslovena externí účetní firma. Vyjednáním podmínek byl pověřen
           p. Kasal

ad 5 - pro interní potřeby organizace bylo navrženo založení cloudového úložiště - p. Jörka

ad 6 - poslední termíny pro vracení povolenek jsou:
                 4.1.2020 So 9.00 - 12.00
                 8.1.2020 St. 15.00 - 16.15
                 15.1.2020 St. 15.00 - 17.00
        - vždy v kanceláři MO
         - po 16.1.2020 se opozdilci mohou telefonicky obrátit na pana Kohlíka (+420) 723 156 526

ad 7 - termín výroční členské schůze byl stanoven na 7.3.2020 od 17.00 v restauraci U komína

ad 8 - rybářský kroužek se zúčastní 18.1.2020 halových rybářských závodů v RT ve Frýdlantu v
           Čechách

Úkoly do příští výborové schůze:
- vyvolat jednání s MÚ Chrastava ohledně kritické situace na Oku - p. Seibert
- založit cloudové úložiště - p. Jörka
- zajistit nabídku na 1ks křovinořezu a 1ks motorové pily - p. Kohlík
- vyjednat podmínky s účetní firmou - p. Kasal

Příští schůze výboru se koná dne 6.2.2020 od 17 hod. v kanceláři MO v Družstevní ul. 

Za výbor MO zapsal
M. Seibert

Vytvořte si webové stránky zdarma!