Výborová schůze ze dne 2.září 2021

14.09.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 2.9.2021

Přítomni: Josef Kasal, Roman Jorka, Zdeněk Skála, Jiří Kohlík, Dana Binarová, Milan Souček, Karel Munzar, Martin Novotný,
               Jan Knobloch
Omluveni: Marcel Seibert, Jan Trnka, Roman Pavlík

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - nebyly zadány

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. p. Kasal informoval o jednání na inspektorátu životního prostředí.

    4. Byly předány informace o provedených pracích za letní měsíce. Byl domluven plán prací na další období. Bylo domluveno posekání rybníka Luční před závody.

    5. Byly předány informace o otevření parkoviště u rybníku Záclonárna. Pokud se auta srovnají, vejde se na něj 7 aut.

    6. p. Skála informoval o úklidu Jeřice. Byl odsouhlasen příspěvek na občerstvení účastníků ve výši 1000,- Kč.

    7. Projednali jsme špatnou osádku Jeřice. Po vyžrání pstruhů vydrou je v potoce jenom roční pstruh, kterého vydra nestačila vyžrat. Potok je bez ryb, které by se na podzim vytřely. Byl schválen kontrolní odlov agregátem, jestli zůstali na jaře vysazení lipani.

    8. Byly projednány podzimní násady ryb.

    9. Výlov chovného rybníku Honsák byl naplánován na 24.10.2021

    10. Karel Munzar rezignoval na svoje členství ve výboru MO. Karlu Munzarovi děkujeme za dlouholetou činnost pro naši organizaci. Přejeme mu hodně zdraví a přejeme hodně krásných chvil strávených u vody.

    11. Na návrh předsedy byl na pozici místopředsedy navržen Roman Jörka. Pro bylo 8 členů, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování

    12. Všichni členové výboru byli pozváni na členskou schůzi a byli seznámeni s programem. Členové dozorčí komise byli

    13. Byla organizačně připravena členská schůze.

    14. Byly organizačně zajištěny rybářské závody, které se budou konat 11.9. na rybníku Luční. Všichni rybáři jsou srdečně zváni.

Přehled událostí v září:
    - 4.9. - členská schůze v restauraci U Komína
    - 11.9. - rybářské závody (dětské i pro dospělé)
    - 17. - 19. 9. - rybářský pobyt dětí ve Štětí
    - 24.- 26. 9. - Zlatá udice, severočeské kolo

Termín a místo konání příští výborové schůze: 7.10.2021, 17:30 komunitní centrum Betel

Za výbor MO zapsal
Josef Kasal.

Vytvořte si webové stránky zdarma!