Výborová schůze ze dne 3.března 2022

05.03.2022

Zápis z výborové schůze konané dne 3.3.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Kohlík J., Binarová D., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Jorka R., Novotný M.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R.

Program:
     1. Přijetí nových členů - Antoš O.
              - přijat výborem MO

     2. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

     3. Došlá pošta - předána adresátům

     4. Rybářský kroužek - členové rybářského kroužku se 5.3.2022 zúčastní závodů v RT ve Frýdlantu v Č.

     5. Rybářská stráž - vedoucí RS p. Jorka seznámil členy výboru s činností členů RS v měsíci únoru 2022

     6. Článek do Chrastavských listů - paní Binarová byla pověřena sepsáním článku do Chrastavských listů o halových závodech v RT. Termín do 22.3.2022

     7. Inventury - výbor MO projednal a zhodnotil inventury majetku za rok 2021 a pro příští rok doporučil drobné změny v jejich provádění

     8. Nákup ryb nad rámec zarybňovacího plánu - výbor MO projednal a schválil nákup amurů do sportovních revírů nad rámec zarybňovacího plánu

     9. Rozpočet MO na rok 2022 - p. Kasal předložil výboru MO rozpočet na rok 2022
              - schválen výborem MO

     10. Brigády - v sobotu 5.3.2022 proběhne brigáda na rybníku Čtverci - kácení stromů. Zajistí p. Skála

     11. Výroční členská schůze - předseda p. Kasal pozval členy výboru na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 12.3.2022 od 9.00 v městském kině v Chrastavě

Úkoly do příští výborové schůze:
      - p. Binarová - připravit článek do Chrastavských listů
      - p. Seibert - pozvat p. Veselého na výborovou schůzi

Termín a místo konání příští výborové schůze: 7.4.2022 společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M

Vytvořte si webové stránky zdarma!