Výborová schůze ze dne 3.června 2021

15.06.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 3.6.2021

Přítomni: Josef Kasal, Roman Jorka, Zdeněk Skála, Jiří Kohlík, Dana Binarová, Roman Pavlík, Milan Souček, Karel Munzar,
                 Jan Knobloch
Omluveni: Marcel Seibert, Martin Novotný, Jan Trnka

Přijetí nových členů: Filip Souček, Petr Maruškovič
                                                                  přijati jednohlasně

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - nebyly zadány

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. V květnu byla podána stížnost na dlouhotrvající vypouštění odpadních vod ze společnosti AUTEL. Tyto odpadní vody způsobují spálenou vegetaci na břehu Jeřice. Dne 10.6. proběhne na místě jednání se zástupci životního prostředí, povodí, vodoprávního oddělení a zmíněné společnosti.

    4. Prodeje povolenek - další prodej povolenek bude individuálně řešit M. Seibert

    5. Byl projednán odklad členské schůze. Nový termín byl stanoven na 4.9.2021, od 9:00 hodin v restauraci u Komína

    6. Registrace na zářiové závody bude zahájena poslední srpnový týden na Facebooku

    7. Byly posekány a uklizeny břehy všech sportovních rybníků. Byly naplánovány práce na letní měsíce.

    8. Rybářská stráž - kontroly probíhají standardním způsobem

    9. Byl proveden zkušební odlov ryb na chovném rybníku Honcák. O výsledku informoval pan Skála a Jorka

    10. Hospodář, pan Kohlík, informoval o vysazování ryb do revírů. Bohužel kapři stále nepřišli a vzhledem k vysokým teplotám je nepravděpodobné, že do podzimu přijdou. Prosíme naše členy, aby si při čtení zpráv SÚS o vysazování ryb na revírech uvědomili rozlehlost "Severočeského" kraje. Pokud se územní svaz pochlubí, že např. vysazoval krásné štiky, nevysazoval je všude. Do našich revírů jsme letos dostali štiky o velikosti několika centimetrů.

    11. Byla projednáno řešení vzduchování na vozík přepravující ryby.

    12. Pan Skála informoval o záměru čištění Jeřice v prázdninových termínech.

    13. Pan Kohlík informoval o postupujících pracích na parkovišti u Záclonky.

Přehled událostí v září:
    4.9. - členská schůze v restauraci U Komína
    11.9. - rybářské závody (dětské i pro dospělé)
    17. - 19. 9. - rybářský pobyt dětí ve Štětí
    24.- 26. 9. - Zlatá udice, severočeské kolo

Termín a místo konání příští výborové schůze: 2.9.2021 komunitní centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Josef Kasal.

Vytvořte si webové stránky zdarma!