Výborová schůze ze dne 3. května 2018

24.05.2018

Zápis schůze výboru MO ČRS ze dne 3. 5. 2018:

Přítomni: p. Jelínek, Kasal, Seibert, Munzar, Formánková, Souček, Knobloch, Kohlík,
                Binarová
Omluven: p. Novotný

Program: 1/došlá pošta
               2/noví členové
               3/rybářský kroužek
               4/rybářské závody

ad1 - poštu předal p. Seibert

ad2 - noví členové: Mauder Karel           pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
                                Jachimovič Jan        pro:9 proti:0 zdržel se:0

ad3 - o činnosti dětského rybářského kroužku nás informovala vedoucí kroužku D.
          Binarová

ad4 - výbor řešil přípravy na rybářské závody, které se budou konat na rybníku LUČNÍ
         26.5.2018 (prezentace od 8 hodin)

Příští schůze výboru se koná 7.6.2018 v kanceláři MO od 17 hodin.

Za výbor MO zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!