Výborová schůze ze dne 3.ledna 2019

04.01.2019

Zápis schůze výboru MO ČRS ze dne 3.1.2019:

Přítomni: p. Seibert, Jelínek, Binarová, Souček, Kasal, Munzar, Formánková, Kohlík,
               Knobloch

Omluven: p. Novotný

Program: 1/ došlá pošta
                2/ závody rybářského kroužku
                3/ noví členové

ad1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad2 - výbor pověřil p. Kasala a p. Binarovou odvozem dětí z rybářského kroužku do
          Frýdlantu na závody v RT dne 12.1.2019

ad3 - noví členové: Kassa Štefan, Baran Roman, Růžička Lukáš, Sivčák Lubomír, Hýbner
          Lukáš, Hýbner Vladislav, Neumann Miroslav, Fanta Pavel
          pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Příští schůze výboru se koná 7.února 2019 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!