Výborová schůze ze dne 3.října 2019

05.10.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 3.10.2019:

Přítomni: p. Binarová, Kasal, Novotný, Seibert, Souček, Knobloch, Jelínek, Formánková, Munzar,
               Kohlík

Hosté: p. Jörka, Skála

Program: 1/ došlá pošta
                2/ povolenky, známky
                3/ aktiv funkcionářů

ad 1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad 2 - od PROSINCE bude probíhat vracení povolenek - každou sobotu od 9 do 11 hodin
          v kanceláři MO, bude možnost zakoupit i ZNÁMKY na rok 2020

ad 3 - o průběhu aktivu funkcionářů (konal se v Rybářském domě v Liberci) nás informoval
           p. Munzar

Příští schůze výboru se koná 7.11.2019 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor MO ČRS zapsala
H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!