Výborová schůze ze dne 3.února 2022

16.02.2022

Zápis z výborové schůze konané dne 3.2.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Binarová D., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Jorka R., Pavlík R.
Omluveni: Trnka J., Kohlík J., Novotný M.

Program:
     1. Přijetí nových členů - Laksar M., Zaplatílek V., Maurer K., Brodský M., Skořepa K.
             - přijatí výborem MO

     2. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

     3. Došlá pošta - předána adresátům

     4. Rybářský kroužek - členové rybářského kroužku se 19.2.2022 zúčastní závodů v RT v Klášterci n. O.
              - vedení ryb. kroužku navrhlo termín konání závodů dětí, mládeže a dospělých v RT v Chrastavě na 19.3.2022

     5. Rybářská stráž - vedoucí RS p. Jorka informoval o vytvoření tabulky provedených kontrol pro rok 2022
              - vedoucí RS vypracoval a odeslal výkaz činnosti RS za rok 2021

     6. Nové skladové prostory - p. Kasal informoval výbor MO o jednání s MÚ Chrastava o pronájmu skladových prostor v budově polikliniky

     7. Výkaz činnosti za rok 2021 - p. Kasal vypracoval a odeslal výkaz činnosti za rok 2021

     8. Výsledek hospodaření za rok 2021 - p. Kasal seznámil výbor MO s hospodářským výsledkem organizace za rok 2021

     9. Výroční členská schůze - výbor MO určil termín konání VČS na 12.3.2022 od 9.00 v městském kině v Chrastavě

      10. Rybářské závody v roce 2022 - termín jarních rybářských závodů je 7.5.2022, náhradní termín 14.5.2022
              - termín podzimních závodů je 3.9.2022, náhradní termín 17.9.2022

Úkoly do příští výborové schůze:
      - p. Binarová - připravit harmonogram závodů v RT
      - p. Seibert - zaslat termíny závodů na SÚS
      - pozvat desítkáře p. Veselého na výborovou schůzi

Termín a místo konání příští výborové schůze: 3.3.2022 společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!