Výborová schůze ze dne 3.září 2020

16.09.2020

Zápis z výborové schůze konané dne 3.9.2020:

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Munzar K., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Kohlík J.,
          Binarová D., Trnka J.,
Omluveni: Novotný M., Pavlík R.

Program: 1. Úkoly z minulé schůze
                          - úkoly z minulé schůzi jsou průběžně plněny
                 2. Došlá pošta
                          - předána adresátům
                 3. Likvidace majetku
                          - výbor odsouhlasil zprávu ekonoma o likvidaci majetku
                 4. Rybářský kroužek
                         - 18. - 20.9.2020 se děti z rybářského kroužku zúčastní Setkání talentované mládeže v
                           Zadní Třebáni
                         - 20.9.2020 se část členů rybářského kroužku zúčastní rybářských závodů ve
                           Václavicích
                         - 27.9.2020 se děti zúčastní závodů v RT o Pohár předsedy a Pohár družstev v
                           Kostomlatech pod Milešovkou
                  5. Brigáda
                         - na 19.9.2020 je svolána brigáda na rybníku Oko. Bližší informace u p. Kohlíka
                  6. Parkoviště u Záclonárny
                         - p. Kohlík seznámil výbor MO s průběhem prací na parkovišti u Záclonárny
                  7. Závody
                         - dne 5.9.2020 pořádáme dětské rybářské závody na rybníku Luční. Bližší informace na
                           webových stránkách a FB
                  8. Rybářská stráž
                         - vedoucí RS informoval výbor MO o činnosti RS během prázdninových měsíců

Úkoly do příští výborové schůze:
    - vytrhání orobince z prostoru před bezp. přelivem na ryb. revíru Luční p. Skála

Příští schůze se koná 8.10.2020 od 17.00 v kanceláři MO v Družstevní 107, Chrastava.

Za výbor MO zapsal
 Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!