Výborová schůze ze dne 4.března 2021

07.04.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 4.3.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Skála Z., Kohlík J.,Trnka J., Binarová D., Munzar K., Knobloch J.
Omluveni: Souček M., Novotný M.

Přijetí nových členů: Hanzl E., Surmay P., Nič M., Studený J.
                                                                               přijati jednohlasně

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. Údržba rybníků - domluveno kácení náletových dřevin v okolí rybníků

    4. Prodeje povolenek od 1.4.2021 - od 1.4.2021 se povolenky budou prodávat každou středu od 17.30 do 19.00 v budově Bételu

    5. Zpráva o hospodaření - výbor odsouhlasil zprávu o hospodaření organizace za rok 2020

    6. Rozpočet na rok 2021 - výbor odsouhlasil konečný návrh rozpočtu na rok 2021

    7. Poplatky na rok 2022 - výbor odsouhlasil návrh poplatků na rok 2022

    8. Výroční členská schůze - termín výroční členské schůze byl odložen na 10.4.2021 v restauraci U komína, pokud to pandemická situace dovolí

Úkoly do příští výborové schůze:

    - nebyly zadány

Termín a místo konání příští výborové schůze: 1.4.2021 společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!