Výborová schůze ze dne 4.dubna 2019

08.04.2019

Zápis schůze výboru ze dne 4.4.2019:

Přítomni: p. Kasal, Seibert, Binarová, Knobloch, Munzar, Formánková, Kohlík
Omluveni: p. Novotný, Souček, Jelínek
Hosté: p. Skála Zdeněk

Program: 1/ pošta
                2/VČS - hodnocení
                3/odpady
                4/úkoly

ad1 - s došlou poštou nás seznámil p. Seibert

ad2 - na výroční členské schůzi se opět sešlo velmi málo členů

ad3 - problém s odpady od rybníků - není nikdo, kdo by se chtěl o odvoz postarat

ad4 - úkol: objednat ke kanceláři MO popelnici (p. Formánková)

Příští schůze výboru se koná dne 2.5.2019 v kanceláři MO od 17 hodin.

Za výbor MO zapsala
 H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!