Výborová schůze ze dne 4.6.2020

05.06.2020

Zápis schůze výboru MO ze dne 4.6.2020:

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Munzar K., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Kohlík J.,
               Binarová D., Trnka J., Novotný M.  

Program: 1. Přijetí nových členů
                      - Nosek M., Brož P.     - přijatí výborem MO

                 2. Úkoly z minulé schůze
                      - úkoly na minulé schůzi nebyly zadány

                 3. Došlá pošta
                      - předána adresátům - pozvánka na zkoušky na RS pro nového adepta na člena RS
                      - podepsaná smlouva z Pozemkového fondu
                      - oznámení o zrušení dotací z Krajského úřadu lib.kraje
                                                - p. Seibert

                 4. Úklid Jeřice a Nisy
                     - p. Skála přednesl návrh na uspořádání úklidové akce na březích Jeřice a Nisy spolu s
                       Městem Chrastava. Předpokládaný termín červenec - srpen. V rámci této akce si mohou
                       naši členové z části splnit svou brigádnickou povinnost.
                                                - p. Skála

                 5. Rybářský kroužek
                    - 21.6.2020 se děti z rybářského kroužku zúčastní rybářských závodů pořádaných MO                              ČRS Hrádek nad Nisou ve Václavicích
                    - rybářský kroužek funguje do konce června

                6. Projekt na opravu kbelu Oko
                   - výbor MO schválil investici na zpracování projektové dokumentace na opravu výpustního
                     zařízení na Oku, která bude podkladem pro jednání s Městem Chrastava o jeho další
                     dopravě
                   - zajištěním projektu byl výborem MO pověřen p. Seibert

                7. Parkoviště u Záclonárny
                  - p. Kohlík seznámil výbor MO s průběhem prací na parkovišti u Záclonárny
                  - výbor MO odsouhlasil návrh dalších stavebních prací

                8. Závody
                  - výbor MO zhodnotil proběhlé závody a na základě připomínek přijal několik změn pro
                    příští ročník

                9. Změny Stanov ČRS
                  - výbor MO nesouhlasí s návrhem Rady ČRS na změnu Stanov ČRS. Zejména s bodem
                    rušícím brigádnickou povinnost členů MO a její nahrazení finančním příspěvkem, který by
                    měl být zpětně přerozdělován do místních organizací
                  - výbor MO zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým Rada ČRS o změnách informovala
                    místní organizace

Úkoly do příští výborové schůze:
     - zorganizování úklidu Jeřice a Nisy p. Skála
     - zajištění projektu na opravu kbelu na Oku p. Seibert
     - vytrhání orobince z prostoru před bezp. přelivem na ryb. revíru Luční p. Binarová

Příští schůze výboru se koná dne 3.9.2020 od 17 hod. v kanceláři MO v Družstevní ul.

Za výbor MO zapsal
M. Seibert

Vytvořte si webové stránky zdarma!