Výborová schůze ze dne 4.listopadu 2021

11.11.2021


Zápis z výborové schůze konané dne 4.11.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Kohlík J., Binarová D., Knobloch J., Skála Z., Pavlík R., Souček M., Novotný M.
Omluveni: Trnka J.

Program:
     1. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

     2. Došlá pošta - předána adresátům

     3. Rybářský kroužek - z důvodu velkého počtu dětí v rybářském kroužku byly rozděleny do dvou kategorií na mladší a starší žáky
               - členové rybářského kroužku se v měsíci listopadu zúčastní závodů v RT ve Frýdlantu v Čechách

     4. Zpráva hospodáře - hospodář p. Kohlík nás informoval o konání každoročních rybářských prověrek, které se uskuteční 23.11.2021 v Hrádku nad Nisou

     5. Dočasné změny ve vedení účetnictví - vedením účetnictví naši organizace byl z důvodu dlouhodobé nemoci účetního pana Trnky J. pověřen pan Kasal J.

     6. Inventura majetku - výbor odsouhlasil příkaz k inventarizaci majetku. Inventury budou provedeny do 31.12.2021

     7. Brigády - p. Skála nás informoval o připravovaných brigádách - kácení stromů u nádrže Oko, Hlubina a Čtverec
               - p. Knobloch nás seznámil s průběhem staveb jízků na chovných potocích

     8. Rybářská stráž - vedoucí rybářské stráže p. Jorka nás informoval o jednáních s SÚS ve věci doplnění a obnovy výstroje členů RS

     9. Zpráva čistotáře - MVDr. Novotný nás seznámil s výsledky rozborů čistoty vod na našich vybraných rybářských revírech (Luční, Mlýnice, Jeřice). Veškeré odebrané vzorky byly bez závad.

Úkoly do příští výborové schůze:
     - p. Seibert - obnovit jednání s MÚ Chrastava ve věci opravy hráze nádrže Oko
     - p. Knobloch - zajistit výrobu nových razítek MO
     - p. Kohlík - zajistit výrobu informační cedule na parkoviště u Záclonárny

Termín a místo konání příští výborové schůze: 2.12.2021 restaurace U Pavla

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!