Výborová schůze ze dne 4.února 2021

13.02.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 4.2.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Skála Z., Kohlík J., Knobloch J., Munzar K.

Omluveni: Souček M., Novotný M., J.,Trnka J., Binarová D.

Přijetí nových členů: Věra Landsmannová, Pavel Ječmen, Tomáš Setnička, F. Kronych, J. Thir
                přijati jednohlasně

Program: 
    1. Úkoly z minulé schůze - návrhy na doplnění rozpočtu, byly předloženy.

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. Byl projednán a připraven prodej povolenek a známek 13.2, od 9:00 - 12:00 v CVA. S prodejem budou probíhat i testy. Po dvou, s časovým rozestupem 30 minut. Rezervace na FB, popř. telefonu.

    4. Projednán plán brigád - chovné potoky

    5. Projednání nových zájemců o rybářskou stráž

    6. Termín výroční členské schůze změněn na 10.4.2021.

    7. Projednaný výběr povolenek, opakující se chyby, opožděné odevzdání povolenek

Úkoly do příští výborové schůze:

    - p. Trnka připraví:
        - rozpočet
        - účetní uzávěrku 

Termín a místo konání příští výborové schůze: 4.3.2021 společenské centrum Bétel 

Za výbor MO
zapsal Kasal J. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!