Výborová schůze ze dne 5.září 2019

08.09.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 5.9.2019:

Přítomni: p. Kasal, Seibert, Souček, Munzar, Knobloch, Novotný, Jelínek, Kohlík,
               Binarová, Formánková

Hosté: p. Skála, Jörka

Program: 1/ pošta
                2/ nový člen
                3/ aktiv funkcionářů
                4/ dětské závody
                5/ čistota vody

ad 1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad 2 - nový člen: Vašek Jaromír pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

ad 3 - 25.9.2019 se v Liberci (Rybářský dům) od 16 hod. koná Aktiv funkcionářů ČRS.
          Zúčastní se p. Munzar a p. Formánková.

ad 4 - v sobotu 7.9.2019 se na rybníku Luční uskuteční dětské závody v rybolovu.
          Začátek závodů v 9 hodin, konec zápolení ve 12 hod.

ad 5 - v měsíci červenci a srpnu provedl p. Novotný kontrolu a měření stavu vody

Příští schůze výboru se koná dne 3.10.2019 v kanceláři MO, Družstevní ulice.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!