Výborová schůze ze dne 6.února 2020

08.03.2020

Zápis schůze výboru MO ze dne 6.2.2020: 

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jörka R., Binarová D., Munzar K., Souček M., Knobloch J., Skála Z.,
               Pavlík R., Trnka J., Novotný M.
Omluveni: Formánková H., Jelínek R., Kohlík J.

Program: 1. Přijetí nových členů
                   - Dolejš Z., Louda J., Janeček J., Truhlář S., Trgiňa I., Bečvářová R., Hejcman K.,
                     Pokoš M., Voicu A. C., Tvrzník D., Šmídek S.
                                                                                                            - přijatí výborem MO

2. Úkoly z minulé schůze
   - úkoly z minulé schůze splněny

3. Došlá pošta
   - došlá pošta byla předána adresátům - p. Seibert

4. Odeslaná pošta
   - výkaz o činnosti organizace, termín VČS, požadavky na školení a žádost o dotace odeslána
     na SÚS Ústí n.L. - p. Kasal, p. Seibert
   - zpracována žádost o dotace na Krajský úřad Liberec - p. Kasal

5. Povolenky za 2019
   - CS povolenky byly v termínu odeslány na SÚS Ústí n. L., územní povolenky zpracovány a
      přehled zaslán na SÚS Ústí n. L. - p. Seibert

6. MVE Bílý Kostel
   - p. Kasal podal informace o MVE v Bílém Kostele

7. likvidace majetku
   - účetní přednesl návrh na likvidaci majetku - mobilní tel. Nokia, 2ks bedny plechové
                                                                                - likvidace schválena výborem MO 

8. výbava kanceláře
   - pro potřeby organizace byla zakoupena multifunkční tiskárna

9. rybářský kroužek
   - rybářský kroužek se zúčastní 15.2.2020 rybářských závodů v RT v Klášterci n. O.

10. rybářské závody
   - termín rybářských závodů pro děti a dospělé je 16.5.2020, dětské závody č. 2 budou
     5.9.2020 na rybníku Luční

Úkoly do příští schůze:
   - připravit podklady pro VČS - p. Kasal, p. Munzar, p. Seibert
   - připravit rozpočet na rok 2020 - p. Trnka
   - zajistit informace ohledně povolení odstřelu volavek na našich revírech - p. Skála
   - objednat, dle domluvy, občerstvení na VČS - p. Jörka., p. Kohlík

Příští schůze výboru se koná dne 5.3.2020 od 17.00 v kanceláři MO v Družstevní 107, Chrastava.

Za výbor MO zapsal
Seibert M. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!