Výborová schůze ze dne 5.března 2020

08.03.2020

Zápis schůze výboru MO ze dne 5.3.2020:

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jörka R., Binarová D., Munzar K., Souček M., Knobloch J., Skála Z.,
               Trnka J., Novotný M, Kohlík J., Jelínek R.
Omluveni: Pavlík R., Formánková H.

Program: 1. Přijetí nových členů
                   - Mikota M., Kodet M., Bohdanecký M., Peukerová V., Balounová J., Louda J.
                                                                                                           - přijatí výborem MO

2. Úkoly z minulé schůze
- úkoly z minulé schůze splněny

3. Došlá pošta
- došlá pošta byla předána adresátům - p. Seibert

4. Odeslaná pošta
- zaslána žádost o dotaci na provoz dětského rybářského kroužku na Krajský úřad Liberec
- p. Kasal
- podáno daňové přiznání spolku na Finanční úřad Liberec - p. Kasal
- zpracována a odeslána zpráva o činnost rybářské stráže za rok 2019 - p. Jörka

5. Rozpočet na rok 2020
- výborová schůze schválila návrh rozpočtu na rok 2020 - přednesl p. Kasal
- schváleno výborem MO

6. Účetní závěrka
- ekonom seznámil členy výboru s účetní uzávěrkou

7. Souprava na analýzu čistoty vody
- čistotář organizace p. MVDr.Novotný seznámil členy výboru se stavem a možnostmi soupravy na analýzu čistoty vody

8. Rybářský kroužek
- rybářský kroužek se zúčastní 21.3.2020 halových rybářských závodů v RT v Bílině

9. Chovné potoky
- proběhla konzultace s p. Studeným z Krajského úřadu odb. životního prostředí o výskytu chráněných živočichů na našich chovných potocích z důvodu dalších povolení na provedení údržby a jízkování těchto potoků

Úkoly do příští výborové schůze:
   - nebyly zadány

Příští schůze výboru se koná dne 2.4.2020 od 17 hod. v kanceláři MO v Družstevní ul.

Za výbor MO zapsal
M. Seibert

Vytvořte si webové stránky zdarma!