Výborová schůze ze dne 5.dubna 2018

07.04.2018

Zápis ze schůze výboru MO ČRS ze dne 5.4.2018:

Přítomni: p. Jelínek, Munzar, Kasal, Seibert, Formánková, Knobloch, Kohlík, Souček,
               Binarová, Novotný
Host: p. Kohlík Martin

Program schůze: 1/ pošta
                            2/ noví členové
                            3/ kontrola plnění Statutu společ. rybaření a hospodaření
                            4/ oprava usnesení z VČS
                            5/ žádost na MěÚ Chrastava

1/ Došlou poštu předal p. Seibert

2/ Noví členové: Louda Jiří, Maťátko Martin, Bílek Jan, Machulka Roman, Bulíř Miroslav
                                  pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

3/ Termín kontroly plnění Statutu rybaření a hospodaření: 9.5.2018 od 16 hod. v kanceláři               MO, Družstevní ul. 107, oznámit členům kontroly p. Bryndovi do Žatce a p. Fantovi do               Mostu. Účast členů výboru je nutná!
         Zajistí p. Formánková

4/ Opravu Usnesení z VČS provede a zašle na SÚS p. Formánková

5/ Zaslat žádost na MěÚ p. Bezvodovi - umístění dodatkové tabulky pro MO (vjezd na                     rybník Luční)

Příští schůze výboru se koná 3. května 2018 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor MO ČRS zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!