Zápis z výborové schůze konané dne 5.5.2022 v komunitním centru Bétel

25.05.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Kohlík J., Binarová D., Novotný M.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R.

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - úkoly na minulé schůzi nebyly zadány

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Likvidace majetku
            - výbor MO schválil návrh na likvidaci majetku - nepotřebné a opotřebované vybavení bývalé kanceláře
            - výbor MO schválil protokol o likvidaci majetku dle inventur z 12/2022

    4. Rybářská stráž
            - kontroly probíhají a evidují se v tabulkách na cloudovém úložišti

    5. Rybářský kroužek
            - p. Binarová D. a Richterová T. absolvovaly školení vedoucích rybářských kroužků
            - vybavení rybářského kroužku bylo přestěhováno do nového skladu v budově polikliniky
            - 21.5.2022 se děti zúčastní závodů o Pohár Trojzemí v Hrádku nad Nisou
            - 27. - .29.5.2022 se děti zúčastní závodů Zlatá udice v Liběchově

    6. Administrativa
            - zaplaceno vyúčtování prodaných známek a povolenek
            - zaslána žádost o dotaci na MŠMT
            - provedena inventura členských známek a povolenek - fyzický stav odpovídá evidovanému

    7. Brigády
            - proběhlo zajezování potoka Kameniště ve Vítkově

    8. Aktiv funkcionářů
            - dne 23.5.2022 od 16.00 proběhne v rybářském domě v Liberci aktiv funkcionářů - zúčastní se p. Seibert

    9. Prodej povolenek
            - poslední termíny prodeje povolenek jsou 11.5. a 25.5.2022 od 17.30 do 18.30 v Komunitním centru Bétel

Úkoly do příští výborové schůze:
             - p. Binarová - nakoupit regály a vybavení do nového skladu

Příští schůze se koná 2.6.2022 od 17.30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!