Výborová schůze ze dne 5.prosince 2019

07.12.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 5.12.2019:

Přítomni: p. Jelínek, Seibert, Kasal, Munzar, Knobloch, Kohlík, Binarová,  Formánková, Novotný
Omluven: p. Souček
Hosté: p. Skála, Jörka

Program: 1/ došlá pošta
               2/ vracení a prodej povolenek v roce 2020
               3/ změna členů výbor
               4/ inventarizace majetku
               5/ odměny

ad 1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad 2 - dne 4. ledna 2020: vracení povolenek, prodej známek, povolenek, zkoušky nových členů
           8.února - prodej povolenek, známek, zkoušky nových členů
           7.března - prodej povolenek, známek a zkoušky nových členů
           Kancelář MO (Družstevní 107, 463 31 Chrastava), vždy od 9 do 12 hodin
           VRACENÍ POVOLENEK PO 16.LEDNU NUTNO DOHODNOUT S PANEM KOHLÍKEM PO
           TELEFONU (+420) 723 156 526!!!

           POVOLENKY VHOZENÉ DO SCHRÁNKY NEBO STRČENÉ POD DVEŘE SE
           NEBUDOU POVAŽOVAT ZA ODEVZDANÉ!!

ad 3 - změna členů výboru: předseda - Josef Kasal, jednatel - Marcel Seibert, hospodář - Jiří Kohlík
           vedoucí Rybářské stráže - Roman Jörka, dozorčí komise - předseda: Roman Pavlík
           členové- Jiří Kakač,Radovan Švec

ad 4 - výbor schválil příkaz k provedení inventarizace majetku
           členové inventarizační komise: Roman Pavlík, Jiří Kakač, Radovan Švec

ad 5 - byly podány návrhy na odměny za práci pro MO

Příští schůze výboru se koná dne 2.1.2020 od 17 hod. v kanceláři MO v Družstevní ul.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková

Vytvořte si webové stránky zdarma!