Výborová schůze ze dne 5. října 2018

05.10.2018

Zápis ze schůze výboru MO ČRS ze dne 4.10.2018:

Přítomni: p. Jelínek, Seibert, Novotný, Formánková, Binarová, Munzar, Kohlík, Kasal,
               Souček, Knobloch
Hosté: p. Fořt, Skála

Program: 1/ došlá pošta
                2/ informace p. Skály
                3/ setkání vedoucích kroužků mládeže
                4/ informace referenta čistoty vody
                5/ brigády

ad1 - s došlou poštou nás seznámil p. Seibert

ad2 - p. Skála nám přiblížil čištění řeky Jeřice a seznámil nás se záměrem týkajícím se
          budováním jízků na potocích

ad3 - dne 3.11.2018 v Rybářském domě v Liberci proběhne Seminář pro vedoucí mládeže.
         Týká se problematiky rybářských kroužků. Zúčastní se Dana Binarová (vedoucí ryb.
         kroužku) a Josef Kasal (účetní)

ad4 - p. Novotný kontroloval čistotu vody - bez závad

ad5 - p. Kohlík upozorňoval na stálý nešvar - NEZÁJEM o brigády!!!

Příští schůze výboru se koná 1.11.2018 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor MO zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!