Výborová schůze ze dne 6.června 2019

08.06.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 6.6.2019:

Přítomni: p. Kasal, Seibert, Binarová, Munzar, Souček, Knobloch, Novotný, Kohlík,
                Formánková
Omluven: p. Jelínek
Hosté: p. Fořt, Jörka, Skála

Program schůze: 1/ došlá pošta
                             2/ noví členové
                             3/ hodnocení účasti na závodech

ad1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad2 - noví členové: Trčka Pavel                 pro:9 proti:0 zdržel se:0
                                 Nič Miloslav                pro:9 proti:0 zdržel se:0
                                 Král Jaroslav               pro:9 proti:0 zdržel se:0
                                 Petterová Michaela    pro:9 proti:0 zdržel se:0

ad3 - závody dětí i dospělých dopadly opět výborně,účast překvapila

Příští schůze výboru se koná 5.9.2019 v kanceláři MO od 17 hodin.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!