Výborová schůze ze dne 6.května 2021

08.05.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 6.5.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Kohlík J., Trnka J., Binarová D., Munzar K., Knobloch J., Souček M.,
                 Novotný M., Skála Z.
Omluveni: 0

Přijetí nových členů: Louda J., Mgr. Kadlček R.
                                                            přijati jednohlasně

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. Rybářský kroužek - od středy 12.5.2021 se obnovuje činnost rybářského kroužku zatím ve venkovních prostorách, u rybníka Čtverec

    4. Zpráva čistotáře - p.Novotný nás seznámil s lokálním znečištěním Jeřice v blízkosti průmyslového areálu v Nádražní ulici. Znečištění je zdokumentované a bude postoupeno na odbor Životního prostředí na MÚ Chrastava

    5. Rybářské závody - jarní rybářské závody se budou konat 29.5.2021 (děti + dospělí) na rybníku Luční, na závody v kategorii dospělých bude nutná rezervace. Bližší informace na našich webových stránkách a na Facebooku

    6. Daňové přiznání za rok 2020 - daňové přiznání za rok 2020 bylo podáno na Finanční úřad Liberec

    7. Brigáda - na květen je naplánována brigáda na vyčištění návětrné strany hráze rybníka Luční a pokácení stromů v havarijním stavu u rybníka Honcák a Čtverec. Termín bude upřesněn dle počasí.

    8. Výroční členská schůze - termín výroční členské schůze byl odložen na 19.6.2021 v restauraci U komína, pokud to pandemická situace dovolí

    9. Prodej povolenek - prodej povolenek bude probíhat každou středu od 17.30 do 18.30 ve společenském centru Bétel

Úkoly do příští výborové schůze:

    - nebyly zadány

Termín a místo konání příští výborové schůze: 3.6.2021, společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!