Výborová schůze ze dne 6.ledna 2022

22.01.2022

Zápis z výborové schůze konané dne 6.1.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Kohlík J., Binarová D., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Jorka R.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R., Novotný M.

Program:
     1. Přijetí nových členů - Zabel P., Macková L., Jína Z., Mikš P., Prokop T., Berka R., Churavý V., Roman P.
             - přijatí výborem MO

     2. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

     3. Došlá pošta - předána adresátům

     4. Rybářský kroužek - členové rybářského kroužku se 15.1.2022 zúčastní závodů v RT v Litvínově
              - vedení ryb. kroužku navrhlo organizovat závody dětí, mládeže a dospělých v RT v Chrastavě. Organizací závodů byla pověřena paní Binarová Dana.

     5. Rybářská stráž - vedoucí RS p. Jorka byl pověřen vytvořením tabulky provedených kontrol pro rok 2022

     6. Desítka v Oldřichově v Hájích - výbor MO navrhl pozvat na příští výborovou schůzi p. Veselého - vedoucího desítky v Oldřichově v H. - a projednat pracovní činnost této desítky

     7. Rozpočet na rok 2022 - výbor MO projednal prvotní návrh investic na rok 2022

     8. Výsledek hospodaření za rok 2021 - p. Kasal seznámil výbor MO s výsledkem hospodaření organizace za rok 2021

     9. Odměny - výbor MO se zabýval novým systémem udělování odměn členům MO za mimořádnou činnost, který by se měl uplatnit v roce 2023

     10. Termíny výběru a prodeje povolenek na rok 2022
                - výběr povolenek - 8.1.2022, 12.1.2022, 15.1.2022
                - prodej povolenek - 8.1.2022, 5.2.2022, 26.3.2022
                - místo konání je vždy ve společenském centru Bétel
                - další možné termíny budou zveřejněny na našich stránkách a ve vývěsce

Úkoly do příští výborové schůze:
     - p. Binarová - připravit zprávu o organizaci závodů v RT
     - p. Seibert - pozvat p. Veselého na výborovou schůzi
     - p. Jorka - vytvořit tabulku kontrol RS

Termín a místo konání příští výborové schůze: 3.2.2022 společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!