Výborová schůze ze dne 6.prosince.2018

08.12.2018

Zápis ze schůze výboru MO ČRS ze dne 6.12.2018:

Přítomni: p. Kasal, Munzar, Knobloch, Seibert, Jelínek, Novotný, Binarová, Kohlík
Omluveni: p. Souček, Formánková

Program: 1/ pošta
                2/ územní konference
                3/ změna místa kanceláře MO
                4/ změna banky
                5/ odměny
                6/ ryb. závody

ad1 - s došlou poštou nás seznámil p. Seibert

ad2 - o programu a průběhu Územní konference která se konala v Ústí n. Labem nám podali zprávu p. Seibert a p. Kasal

ad3 - od r.2019 bude kancelář MO přemístěna z patra do přízemí, z organizačních důvodů

ad4 - p. Kasal byl pověřen založením účtu MO u jiné banky (důvodem jsou výhodnější
podmínky)

ad 5 - byly podány návrhy na odměny členů MO

ad6 - dne 15.12.2018 se uskuteční halové rybářské závody v Jablonci n. Nisou, kterých se
účastní i děti z našeho rybářského kroužku

Příští schůze výboru se koná 3.1.2019 od 17 hodin v kanceláři MO, Družstevní ul. 107, přízemí

Za výbor MO ČRS zapsal
K. Munzar, místopředseda

Vytvořte si webové stránky zdarma!