Výborová schůze ze dne 6.září 2018

08.09.2018

Zápis schůze výboru MO ČRS ze dne 6.9.2018:

Přítomni: p. Kasal, Munzar, Binarová, Souček, Knobloch, Formánková
Omluveni: p. Jelínek, Novotný, Seibert, Kohlík

Program: 1/ došlá pošta
                2/ dětské rybářské závody
                3/ úkoly

ad1 - došlou poštu budeme řešit na příští výborové schůzi, jelikož p. Seibert byl
          nepřítomen (řádně omluven)

ad2 - na rybníku Luční se dne 15.9.2018 budou konat dětské rybářské závody.
          Začátek registrace závodníků bude od 8 hodin, zápolení začne v 9 hodin

ad 3 - p. Formánková zajistí na MěÚ umístění dodatkové tabulky pro MO ČRS - LUČNÍ
           (projednáváno už v dubnu tohoto roku)

Příští schůze výboru se koná 4.10.2018 od 17 hodin v kanceláři MO v Družstevní ulici

Za výbor MO zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!