Výborová schůze ze dne 7. června 2018

08.06.2018

Zápis schůze výboru MO ze dne 7.6.2018:

Přítomni: p. Jelínek, Munzar, Kasal, Seibert, Binarová, Souček, Knobloch, Formánková,
                Kohlík
Omluven: p. Novotný
Host: p. Fořt

Program: 1/pošta
                2/kárné řízení
                3/noví členové
                4/hodnocení rybářských závodů

ad1 - s došlou poštou nás seznámil p. Seibert

ad2 - dozorčí komise projednala přestupky čtyř členů, kteří hrubě porušili Rybářský řád
          opatření - tři měsíce zákaz lovu

ad3 - nový člen: Ječmeň Ivan    pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

ad4 - letošní rybářské závody, které proběhly 26.5.2018 patřily účastí závodníků i
          průběhem k velice vydařeným

Příští schůze výboru se koná 6.9.2018 od 17 hodin v kanceláři MO v Družstevní ulici.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková, jednatelka 

Vytvořte si webové stránky zdarma!