Výborová schůze ze dne 7.ledna 2021

17.01.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 7.1.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Skála Z., Kohlík J.,Trnka J., Binarová D.,
Pavlík R.

Omluveni: Souček M., Munzar K., Knobloch J., Novotný M.,

Přijetí nových členů: Kašpárek P., Egrt J., Baloun J., Mikš P., Kletečka R., Bím Z., Mlejnková D.
                přijati jednohlasně

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - nebyly zadány

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. Inventura majetku - odkontrolován inventurní soupis drobného majetku

    4. Prodeje povolenek - první termíny na prodej a vracení povolenek byly stanoveny na 9.1.2021 od 9.00 do 11.00 v budově Betelu a 16.1.2021 v budově CVA od 9.00 do 12.00

    5. Smlouva o nájmu kanceláře - podepsaná smlouva o nájmu kanceláře v budově Betelu byla předána k založení

    6. Rozpočet na rok 2021 - byl projednán návrh rozpočtu na rok 2021. Případná doplnění přednést na příští VS.

    7. Rybářská stráž - zpráva o činnosti rybářské stráže za rok 2020 byla odeslána do Ústí na Labem

    8. Výroční členská schůze - termín výroční členské schůze byl stanoven na 13.3.2021 v restauraci U komína, pokud to pandemická situace dovolí

Úkoly do příští výborové schůze:

    - návrhy na doplnění rozpočtu na rok 2021

Termín a místo konání příští výborové schůze: 4.2.2021 společenské centrum Betel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!