Výborová schůze ze dne 7.listopadu 2019

02.12.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 7.11.2019:

Přítomni: p. Kohlík, Souček, Binarová, Knobloch, Munzar, Seibert, Formánková
Omluveni: p. Novotný,  Kasal, Jelínek
Hosté: p. Fořt, Skála, Jörka

Program: 1/ došlá pošta
               2/ noví členové
               3/ dětské rybářské závody
               4/ nádoba na odpad

ad 1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad 2 - nový člen: Podmele Jaroslav pro:7 proti: 0 zdržel se: 0

ad 3 - děti z rybářského kroužku se zúčastní závodů v rybolovné technice v Litvínově

ad 4 - od prosince vypovědět smlouvu na užívání popelnice

Příští schůze výboru se koná 5.12.2019 od 17 hodin v kanceláři MO.

Za výbor MO ČRS zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!